تبلیغات
عشق و دوستی - نبـودنتـْـ

 

چِقـدر پـــیـراهـن هـای پـشتــ ویتـرینــ مَغـازهـ هــا قَشَنـگَنـد
!تـو را کـه در آنهــا
تَـصـوّر میکنـمْ وَسـوَسـه ی خـَــریدنشـانــ بـه سَـرَمْـ مـیزنـــَدْامــا میبیــنــی فـقـط
مـانـده بــود اینهــا نبـودنتـْـ را بـه رُخـمـ بِکِشَنــدْ کـهکشیدنــــد.

 تاریخ : سه شنبه 27 مرداد 1394 | 08:44 ب.ظ | نویسنده : امیررضا سلیمی | نظرات

  • paper | ARS | صنعتکاران سلیمی